Date de identificare, obiecte de activitate, documente in baza carora societatea isi desfasoara activitatea

Denumire: Optikron Center SRL

RO18488967
J08/647/2006
Sediu: str. Lungă 100, Cristian/ Brașov

Punct de lucru: str. Berăriei 4

– Aviz de funcționare nr. 9098/31.08.2023
– A.N.M.D.M.R.- Ministerul Sănătății
– Acord de funcționare nr. 17829/15.01.2020
Cu nr. de înregistrare5577/27.01.2023

PRELUNGIRE PRIMĂRIA MUN. SIBIU

  • Autorizație sanitară de funcționare nr. 170/15.10.2019 D.S.P. SIBIU
  • Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabineteler Medicale
    Sub nr. T50148/140/03.09.2018
    SB-7197/26.09.2019 DSP SIBIU
  • Autorizație de liberă practică pt DAMIAN (GOGU) DIANA ELENA 4253 DSP Brașov

4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice în magazine specializate

8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană (OPTOMETRIE)